Parkering på KBX administrerede private områder:

Gebyr punkt:

1. Ikke tilstrækkeligt gebyr betalt.

2. Gyldig p-billet ikke synlig i forruden.

3. Ikke-kontrollerbar billet. Dette gebyrpunkt anvendes f.eks., hvor p-billet-
ten er placeret forkert.
Gebyrpunkterne 1-3 bliver anvendt i de tilfælde, hvor der skal betales for at
parkere på en parkeringsplads.

4. Gyldig p-tilladelse mangler. Dette gebyrpunkt anvendes f.eks. ved bebo-
erparkering, hvor der kræves tilladelse til at benytte specifikke parkerings-
båse.

5. Parkering på invalideplads. Dette gebyrpunkt bliver kun anvendt i til-
fælde, hvor der er skiltet med invalideplads, men der kan være tale om både
gratisparkering og betalingsparkering. For at kunne parkere på disse pladser,
skal bilisten have et bevis i forruden.

6. Parkering uden for opmærket parkeringsbås. Dette gebyrpunkt gælder ved
alle typer parkeringspladser, hvor det er skiltet, at der skal parkeres inden
for båsene.

7. Parkering forbudt. Dette gebyrpunkt anvendes f.eks., hvis der parkeres på
en brandvej.

8. Reserveret parkeringsplads. Dette gebyrpunkt gælder ved alle typer par-
keringspladser, hvor det er angivet, hvem der må parkere i den specifikke
bås.

9. Ingen p-skive synlig.

10. Urigtigt indstillet p-skive/p-tid overskredet.

11. P-skive ulæselig. Dette gebyrpunkt anvendes f.eks., hvis p-skivens vi-
sere er faldet af, eller hvis der er fejl i en elektronisk p-skive.

12. Mere end én p-skive Dette gebyrpunkt anvendes i de tilfælde hvor bili-
sten har placeret mere end én parkeringsskive i forruden for at forlænge
tidsrummet, der kan parkeres i.
Gebyrpunkterne 9-12 bliver anvendt i de tilfælde, hvor der ikke skal betales
for at parkere i en tidsbegrænset periode, men i stedet stilles en p-skive som
bevis for, hvornår man har parkeret bilen.

13. Andet. Dette gebyrpunkt anvendes, hvis der er tale om en overtrædelse
af forskrifterne for parkering, som ikke er beskrevet i nogen af de 12 oven-
stående punkter. Gebyrpunkt 13 anvendes f.eks., hvis parkeringen er til ty-
delig gene for trafikken. Hvis dette gebyrpunkt anvendes som begrundelse
for opkrævning af et kontrolgebyr, vil dette være suppleret med tekst, der
beskriver overtrædels